Teknikprogrammets webbserver

Hej och välkommen till Teknikprogrammets webbserver. Här kommer du som elev kunna ladda upp dina arbeten så att du kan se dem från internet.

Du hittar din personliga mapp genom att lägga till ditt användarnamn till adressen. http://degig.se/~anvnamn

Happy hacking

Remember, we hack for world domination.